Aflevering 3 – verschijnt begin maart

COLUMN

21. Drucker, Levenbach en het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Prof. mr. R.A.A. Duk en prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

OVERZICHT

22. De toren van Babel en het in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid beoogde nieuwe ontslagstelsel
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de samenvatting

RECHTSVERGELIJKING

23. Een blik over de grens: enkele trends in de hervorming van het ontslagrecht
Mw. mr. D.M.A. Bij de Vaate & prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Klik hier voor de samenvatting

FLEXIBELE ARBEID

24. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als onbereikbaar statussymbool na inwerkingtreding Wetsvoorstel Werk en Zekerheid?
Prof. mr. E. Verhulp
Klik hier voor de samenvatting

25. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgens het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

ONTSLAGRECHT

26. Art. 7:669 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: de rechter als bureaucraat
Prof. mr. R.A.A. DUK
Klik hier voor de samenvatting

27. De bedenkelijke bedenktermijnen in Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Prof. mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de samenvatting

28. Een 'kleurloze' (transitie)vergoeding bij ontslag?
Mr. dr. A. van Zanten-Baris
Klik hier voor de samenvatting

WW

29. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de samenvatting