Aflevering 3 – verschijnt begin maart

COLUMN

22. Euphemia
Mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de complete column

OPINIE

23. Ontslagvergoedingen in het nieuwe ontslagrecht
Prof. mr. B. Barentsen
Klik hier voor de samenvatting

24. De rol van de UWV- en de ontbindingsprocedure volgens het Regeerakkoord
Prof. mr. C.J. Loonstra
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

25. De afwijzing van het ontbindingsverzoek nader bestudeerd
Mr. C.C. Oberman en mr. K.J. Hillebrandt
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

26. De verdraaid lastige Ragetlie-regel
Annotatie bij Hof Leeuwarden 2 oktober 2012, 200.095.913/01, BX9186
Mr. J.J.M. de Laat

27. Informatieplicht werkgever voor proeftijdbeding in cao
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 18 december 2012, HD 200.104.097/01, BY7239
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

28. Primaat van de politiek niet van toepassing
Annotatie bij Hof Amsterdam 31 oktober 2012, 200.113.225/01 OK, BY5619
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

29. Verkorte wachttijd WIA, volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, herstel uitgesloten
Annotatie bij CRvB 30 november 2012, 10/2916 WIA, BY4819
Mr. dr. l. van den Berg

Europees recht

30. Verbod van discriminatie op grond van leeftijd of handicap, sociaal plan waarin ontslagvergoeding is verlaagd voor gehandicapte werknemers
Annotatie bij HvJ EU 6 december 2012, C-152/11, BY6477
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd
Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

31. De ontslagpraktijk van het UWV
Mr. R.A.A. Duk