Aflevering 3 – verschijnt 20 maart

COLUMN

23. Arbeidsparticipatie van vrouwen: 'Moet jij werken?'
Prof. mr. M.S. Houwerzijl
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

24. Eigenrisicodragerschap in de Wet WIA vanuit een bestuursrechtelijk perspectief
Mr. drs. A.M.P. Rijpkema en mr. dr. A. Tollenaar
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

25. De procederende deelnemersraad 
Mr. V. Gerlach
Klik hier voor de samenvatting

26. Flexibel verlof en flexibel werken
Mr. dr. W.L. Roozendaal
Klik hier voor de samenvatting

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

27. De kantonrechter legt studiekostenbeding taalkundig uit; beding niet in overeenstemming met Muller/Van Opzeeland.
Annotatie bij Ktr. Arnhem 10 oktober 2011, nr. 757043 Cv Expl. 11-5411  
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

28. De redelijkheid en billijkheid brengen mee dat de opschortende voorwaarde voor de contractuele ontslagvergoeding waarvan de inwerkingtreding door de werkgever werd belet, als vervuld geldt. De cumulatie van de ontbindingsvergoeding en de contractuele vergoeding kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, maar de werkgever moet daar dan wel in feitelijke instanties een beroep op doen.rek van zeven van de zeventig werknemers niet gelijkgesteld met beeindiging van de onderneming. 
Annotatie bij HR 9 december 2011, nr. 10/02477, LJN BT6408, JAR 2012/16, NJ 2012/5
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

29. Uitvoering onderdeel van het voorgenomen besluit tast adviespositie or niet aan. 
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13 oktober 2011, nr. 200.089.891/01, LJN BT8656
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

30. Aanbod contractsverlenging mag niet langer worden geweigerd.
Wet van 1 december 2011 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012), Stb. 2011, 618
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

31. Wet intrekking Wet werk en inkomen kunstenaars bij gebrek aan overgangsrecht in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 3 januari 2012, nr. 407848/KG ZA 11-1377, LJN BU9921
Prof. dr. K.Boonstra

BOEKEN

32. De toekomst van het cao-recht. Reeks VvA nr. 39
Mr. R.A.A. Duk