Aflevering 3 – verschijnt rond 15 maart

COLUMN

21.Het ontslagrecht: een vierjarig bestand?
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

22. Wgbl en kantonrechtersformule in strijd met Europese antidiscriminatierichtlijn
Mr. R. Hampsink
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

23. De herzieningsoperatie zzp’ers die vanuit de WW gestart zijn
Mr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

24. Dispensatie op grond van het Toetsingskader AVV
Mr. dr. A. Stege
Klik hier voor de samenvatting

REACTIE

25. Reactie op het artikel ‘Vakantie en verlofstuwmeren: wijzigingen voor zieke én gezonde werknemers’ van mr. D.C. Vink, TRA 2010/99
Mr. M.C. Veenstra en mr. dr. M.S. Wirtz
Klik hier voor de samenvatting

NASCHRIFT

26. Naschrift bij de reactie op het artikel ‘Vakantie en verlofstuwmeren: wijzigingen voor zieke én gezonde werknemers’
Mr D.C. Vink
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

27. De Hoge Raad geeft (weer) ruim baan aan het UWV
HR 24 december 2010, nr. 09/01914, LJN BO2419, JAR 2011/20 m.nt. A.Baris; RvdW 2011/36
Mr. A.R. Buijs

28. Ontslag op staande voet wegens strafrechtelijke veroordeling
HR 17 december 2010, nr. 09/02345, LJN BO1821, JAR 2011/19 m.nt. M.M. Koevoets
Mr. C.J. Frikkee

Medezeggenschapsrecht

29. Brandweer Zuid-Limburg kiest voor verkeerde overlegpartner
Ktr. Maastricht 24 november 2010, nr. 393965 EJ VERZ 10-5766, LJN BO7632
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

30. Inkomstenverrekening bij de startende zelfstandige vanuit de WW
CRvB 1 december 2010, nr. 10/2286 WW, LJN BO6299
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

31. De ontslagbescherming van zwangere bestuurders van kapitaalvennootschappen
HvJ EU 11 november 2010, nr. C-232/09, RvdW 2011/109 (Danosa)
Dr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

32. 90 jaar Internationale Arbeidsorganisatie
Mr. R.A.A. Duk