COLUMN

11. Welke toekomst heeft de medezeggenschap?
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

12. Biedt de WW een transitiefaciliteit voor startende zelfstandigen?
Mevr. mr. S. Heeger-Hertter en mevr. dr. I. Koopmans
Klik hier voor de samenvatting 

PRAKTIJK

13. Geen één-tweetje: opzeggen en ontbinden
Prof. mr. E. Verhulp
Klik hier voor de samenvatting 

14. HvJ EG 10 september 2009 C-44/08 – Een vergaand arrest voor de besluitvorming en medezeggenschap bij collectieve ontslagen in concerns?
Mr. J. Heinsius
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

15. Arbeidstijdverkorting: een vreemde eend in de bijt
Annotatie bij HR 2 oktober 2009, nr. 07/13487, LJN BI9633, JAR 2009/271, NJ 2009, 479, RAR 2009, 159
Mr. D.J. Buijs 

16. Verhouding tussen procedure op grond van art. 7:681 en 7:658 BW
Annotatie bij HR 11 september 2009, LJN BI6323, JAR 2009/250, RAR 2009, 146, RvdW 2009, 1005
Mr. C.J. Frikkee 

Medezeggenschapsrecht

17. Wijziging in de regeling bedrijfscommissies
Commentaar op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de herziening van het stelsel van bedrijfscommissies
Prof. mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de complete annotatie 

Socialezekerheidsrecht

18. De loonsanctie
Annotatie bij CRvB 18 november 2009, nr. 08/4004, 08/4046 WIA, LJN BK3713, AB 2010, 10 (m.nt. A. Tollenaar), USZ 2010/2 (m.nt. P.S. Fluit)
Mr. A.C. Damsteegt 

Europees recht

19. Vakantieverlof moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair recht
Annotatie bijHvJ EG 10 september 2009, nr. C-277/08, JAR 2009/253 (Francisco Vincente Pareda tegen Madrid Movilidad, SA)
Prof. dr. K. Boonstra 

BOEKEN

20. Bespreking van ‘Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers’ van B.B.B. Lanting
Dr. E.P. de Jong