COLUMN

14. Agicero mr. A. Keizer Klik hier voor de complete column

PRAKTIJK

15. Platformarbeid: biedt het Rariteitenbesluit soelaas? mr. dr. L. van den Berg Klik hier voor de samenvatting

16. Build that wall? Het onderscheid tussen binnenlandse en grensoverschrijdende waardeoverdrachten van pensioenregelingen prof. dr. mr. H. van Meerten & mr. L. Geerling Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

17. Kroniek rechtspraak Wwz prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens & M.D. Bulk

ACTUEEL

18. Over dossieropbouw, de verstoring van een arbeidsrelatie bij ruzie tussen twee werknemers en over de contractuele vergoeding Annotatie bij HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2105 en ECLI:NL:PHR:2018:1032, mr. dr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de complete annotatie

19. Functiewijziging met salarisverlaging vereist welbewuste instemming van de werknemer Annotatie bij HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2168, mr. dr. E. van Vliet

20. Heeft de ondernemer de OR na afloop van de zittingsduur vrijwillig voortgezet? Annotatie bij Rb. Limburg 24 oktober 2018,ECLI:NL:RBLIM:2018:10160, mr. dr. I. Zaal

21. Verwijtbare werkloosheid revisited? Nieuw toetsingskader verwijtbare werkloosheid inzake subjectieve dringendheid Annotatie bij CRvB 7 november 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3469, mr. M.J.A.C. Driessen

22. Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden – here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik Annotatie bij HvJ EU 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:859, dr. N. Gundt

BOEKEN

23. Governance by numbersAlain Supiot, Mr. dr. H.H. Voogsgeerd