COLUMN

13. One issue Prof. mr. S.F. Sagel Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

14. Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning Prof. mr. M.S. Houwerzijl Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

15. De uitzendovereenkomst: een beperkende uitleg, met verruimende gevolgen Mr. M. Tanja & mr. J. den Hoed Klik hier voor de samenvatting

16. De allocatiefunctie “alloceren”? Mr. P.Th. Sick & mr. A.M. Wevers Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

17. De cao-norm: meer ruimte voor de bedoeling? Annotatie bij Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687, NJB 2016/2227, mr. dr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de complete annotatie

18. Payrolling. Ketenregeling. Opvolgend werkgeverschap. Ragetlie-regel Annotatie bij Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2757, mr. dr. M.S.A. Vegter

19. Voorwaardelijke ontbindingsverzoeken nog slechts in uitzonderingsgevallen effectief Annotatie bij Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998, JAR 2017/19, mr. D.J. Buijs

Medezeggenschapsrecht

20. Aangaan overeenkomst detachering groep werknemers in kader uitvoering Participatiewet niet adviesplichtig Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 16 september 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:3986, mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

21. KostendelenAnnotatie bij Centrale Raad van Beroep1 november 2016, nr. 16/96 PW, mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

22. Direct onderscheid naar leeftijd, wezenlijk en bepalend beroepsvereiste, rechtvaardiging afwijkende behandeling Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 15 november 2016, nr. C-258/15, mr. dr. N. Gundt