COLUMN

11. Representativiteit is een illusie Prof. mr. B. Barentsen Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

12. Arbitrage en bindend advies onder de WWZ als alternatief voor het UWV en de ontbindingsrechterTwintig jaar na de Bosman-zaak : vrij verkeer in een onvrije markt Mr.
dr. D.M.A. Bij de Vaate Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

13. Werkgeverschap in concernverhoudingen Mr. dr. F.G Laagland & mr. drs. I. Lintsen Klik hier voor de samenvatting

14. Het snijvlak bij re-integratie Mr. dr. G.A. Diebels Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

15. Belang bij voorwaardelijke ontbinding Annotatie bij Kantonrechter Amsterdam 3 november 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8025, Mr. C.J. Frikkee Klik hier voor de complete annotatie

16. Transitievergoeding, ook na 104 weken arbeidsongeschiktheid Annotatie bij Kantonrechter Gouda 21 oktober 2015, nr. 4406849, Mr. D.J. Buijs

Medezeggenschapsrecht

17. Primaat van de politiek: Ondernemingskamer beperkt ruimte voor partijafspraken Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4890, 200.171.409/01 OK, Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

18. Familierelatie aan de basis van een arbeidsovereenkomst: de SVB als belangrijke speler Annotatie bij CRvB 14 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3634, 13-5495 WIA, USZ 2015/392, Mr. M. Sarac

Europees recht

19.Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled? Annotatie bij HvJ EU 17 november 2015, zaak C-115/14, ECLI:EU:C:2015:760 (RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz), mr. dr. M. Kullmann

BOEKEN

20. Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectiefBijzonder ontslagprocesrecht, Mr. I.A. Haanappel-van der Burg, Mr. R.A.A. Duk