COLUMN

11. Doorwerkende AOW'ers: altijd voordelig!
Prof. mr. M.S. Houwerzijl
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

12. Grensarbeider tussen wal en schip. Over de weerbarstige praktijk van de Europese conflictregels in het arbeids- en socialezekerheidsrecht.
Mr. dr. T. Dijkhoff & Mr. S. Montebovi
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

13. Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid: technisch en belangrijk! Deel II
Mr. J.S. Engelsman en prof. mr. J.M. van Slooten
Klik hier voor de samenvatting

14. De ‘Fraudewet’ gewogen en te streng bevonden
Mr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

15. De toekomst van de Baijingsleer na invoering van de WWZ
Annotatie bij Hoge Raad 17 oktober 2014, nr. 13/06174, ECLI:NL:PHR:2014:1709
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

16. De beslagvrije voet en vakantiegeld
Annotatie bij Hoge Raad (31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068 en 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342
Mr. C.J. Frikkee

Medezeggenschapsrecht

17.  Eerste uitspraak Scholingskamer Bedrijfscommissie 
Annotatie bij Scholingskamer van de Bedrijfscommissie Markt I
Mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

18.  De Ziektewet is geen echt vangnet. Consequenties voor de WWZ
Annotatie bij CRvB 17 september 2014, 13-6382 ZW, ECLI:NL:CRVB:2014:3051
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

19. Ter waarborging van het sociale doel van de insolventierichtlijn is het werknemersbegrip in het civiele recht van een lidstaat leidend
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 5 november 2014, nr. C-311/13, ECLI:EU:C:2014:2337
Mr. H.H. Voogsgeerd

20. Minimumtarieven voor zelfstandigen in cao's: in strijd met het verbod op kartelvorming?
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 4 december 2014, nr. C-413/13
Mr. E.F. Grosheide

BOEKEN

21. Bespreking vanOnderneming en beloning’, Serie Onderneming en Recht, deel 82 van C.J.H. Jansen & L.G. Verburg (red.)
Mr. D.J.B. de Wolff