Aflevering 2 – verschijnt begin februari

COLUMN

11. Vraag naar en aanbod van arbeid in de participatiesamenleving
Prof. mr. M.S. Houwerzijl
Klik hier voor de complete column

PRAKTIJK

12. Over het leed dat BEZAVA heet: de complicatie van de nieuwe Ziektewet voor de 'vangnetter' en de ex-werkgever
Mr. dr. P.H. Burger en mr. dr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

13. Beheerst beloningsbeleid bij pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders
Mr. V. Gerlach
Klik hier voor de samenvatting

14. Arbeidsrecht vs marktwerking 0:1? de rechtspositie van thuiszorgmedewerksters bij aanbesteding
Mr. E. Wits
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

15. Bestaan arbeidsovereenkomst tussen alfahulp en zorginstelling
Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, nr. 200.109.711, ECLI:NL:GHARL:2013:8304
Mr. dr. M.S.A. Vegter
Klik hier voor de complete annotatie

16. Boetebeding. Finale kwijting. Nietigheid
Annotatie bij Rb. Gelderland 4 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4259
Mr. O. van der Kind

Medezeggenschapsrecht

17. Hoge Raad casseert beslissing Ondernemingskamer over Mirandabad: geen medezeggenschap vanwege primaat van de politiek
Annotatie bij Hoge Raad 8 november 2013, ECLI:HR:2013:1139, ECLI:NL:PHR:2013:951
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

18. Ouderdomspensioen in mindering op WW-uitkering
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 2 oktober 2013, nr. 12/3309 WW, ECLI:NL:CRVB:2013:1932
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

19. Hof definieert minimumloonbegrip in de Detacheringsrichtlijn, ook voor zuiver interne aangelegenheden
Annotatie bij HvJ EU 7 november 2013, nr. C-522/12
Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

20. The Idea of Labour Law, Guy Davidov & Brian Langille (eds.)
Dr. R. Knegt