Aflevering 2 – verschijnt eind februari

COLUMN

12. Regeren is vooruit zien ...
Mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

13. De ontzichtbare hand van Europa
Mr. B.P. ter Haar
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

14. Hoe wordt de 'passende arbeid' die een zieke werknemer verricht de 'bedongen arbeid'? Pleidooi voor toepassing van de re-integratiejurisprudentie van de Hoge Raad
Prof. mr. J.M. van Slooten
Klik hier voor de samenvatting

15. Kort van memorie? De onterechte degradatie van een arbeidsovereenkomst tot een uitzendovereenkomst
Mr. E.B. Wits
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

16. Gelijke beloning man/vrouw. Verdeling bewijslast
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 13 november 2012, HD 200.094.345/01, BY3844
Mr. dr. M.S.A. Vegter

17. Finale kwijting ziet op nakoming van de regeling voor het geschil of de onzekerheid waaraan een vaststellingsovereenkomst een einde beoogt te maken. Dit is alleen anders als partijen een meeromvattende regeling hebben beoogd.
Annotatie bij Hof Arnhem 13 november 2012, 200.082.472/01, BY3013
Mr. O. van der kind
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

18. Vooraf vastgestelde randvoorwaarden kunnen niet terzijde worden geschoven bij besluit tot uitbesteding
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 september 2012, 200.110.772/01 OK, BX9486
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

19. Schade als het UWV ten onrechte geen loonsanctie oplegt.
Annotatie bij CRvB 15 augustus 2012, 11/5160 WIA, 11/7297 WIA, BX4618
Mr. dr. P.S. Fluit

Europees recht

20. Politiek ingegeven leeftijdsontslag Hongaarse rechters bestreden met verbod op leeftijdsdiscriminatie
Annotatie bij HvJ EU 6 november 2012, C-286/12, BY3442
Mr. C.W.G. Rayer

BOEKEN

21. Bijzondere arbeidsverhoudingen
Mr. dr. J.H. Even