Aflevering 2 – verschijnt 23 februari

COLUMN

12. Factor 20 als smeermiddel tegen maatschappelijke (belonings)onrust?
Mr. M. van Eck
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

13 Over het ingrijpen in beloningen
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

14. Beloning in gewijzigde omstandigheden = gewijzigde beloning? 
Mr. dr. N. Gundt
Klik hier voor de samenvatting

15. Standpuntbepaling van werknemers over het bezoldigingsbeleid: speak now or forever remain silent
Mr. M. Holtzer
Klik hier voor de samenvatting

Reactie

16. AVV-cao ook van toepassing op Poolse als uitzendkracht gedetacheerde vrachtwagenchauffeurs wiens werkzaamheden voor een flink deel buiten Nederland liggen
reactie op Actueel Europees recht
Mr. T. van Peijpe
Klik hier voor de complete annotatie

Naschrift

17. Prof. dr. K. Boonstra

ACTUEEL

Arbeidsrecht

18. De in art. 1 onderdeel b sub 2 BBA genoemde criteria zijn objectief van aard (met uitzondering van het vereiste van het persoonlijk verrichten van de arbeid). Of aan de criteria is voldaan moet worden beoordeeld op het moment van het beëindigen van de arbeidsverhouding. 
Annotatie bij HR 9 december 2011, nr. 10/03210, LJN BT7500   
Mr. O. van der Kind

19. Vertrek van zeven van de zeventig werknemers niet gelijkgesteld met beeindiging van de onderneming.  
Annotatie bij HR 25 november 2011, nr. 10/02392, LJN BT7492
Mr. J.J.M. de Laat

Medezeggenschapsrecht

20. Besluit tot omzetting stichting in BV is kennelijk onredelijk. 
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 10 november 2011, nr. 200.092.267/01, BU4200
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

21. Het voorafgaand aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst weigeren van passende arbeid leidt tot blijvend gehele weigering WW-uitkering. 
Annotatie bij CRvB 16 november 2011, nr. 11/1472 WW, LJN BU4662
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

22. EU Insolventierichtlijn - Insolventie-uitkering Hoofdstuk IV WW – Niet-naleving Registratie als Werkzoekende
Annotatie bij HvJ EU 17 november 2011, nr. C-435/10 (Van Ardennen) 
Mr. dr. A.P. van der Mei