Aflevering 2 – verschijnt rond 22 februari

COLUMN

11. Europese invloed op het sociaal beleid
Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

12. Botsende denkcategorieën en de teloorgang van de levensloopregeling 
Mr. drs. A. Eleveld
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

13. Van passende arbeid naar de nieuwe bedongen arbeid: een perpetuum mobile? 
Mr. drs. R.J. van der Ham en mr. drs. M. Zaman
Klik hier voor de samenvatting

14. Vertrekregeling ABN-managers: hoe verder in de praktijk?
Mr. A.F. Bungener
Klik hier voor de samenvatting

 

 

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

15.De categorale bond en de toelating tot cao-onderhandelingen
Hof Amsterdam 26 oktober 2010, nr. 200.060.953/01 SKG
Mr. J.J.M. de Laat
Klik hier voor de complete annotatie

16. Aansprakelijkheid van de werkgever voor vervuild drinkwater en onhygiënische situatie op de werkplek
HR 26 november 2010, nr. 09/04674, LJN BN9977, JAR 2010/314
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

17. Adviesrecht, statutenwijziging, medeondernemerschap
Hof Amsterdam (OK) 14 oktober 2010, nr. 200.060.383 OK, nr. 2 00.062.728 OK, ARO 2010/166 (Or VLM Airlines)
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht 

18. De zieke 35-minner
CRvB 28 juli 2010, LJN BN 2809, RSV 2010/242, m.nt. A.H. Rebel; USZ 2010/250, m.nt. red.
Mr. M.J.A.C. Driessen 

Europees recht

19. Leeftijdsdiscriminatie bij vermindering ontslagvergoeding wegens vroegpensioen
HvJ EU 12 oktober 2010, nr. C-499/08, JAR 2010/296 (Region Syddanmark/ Andersen)
Mr. C.W.G. Rayer

BOEKEN

20. Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel
Mr P.M.M. Massuger