COLUMN

1. Een rapport over verhouding bestuur, commissarissen en institutionele belegger: waar is de werknemer?
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders
Prof. mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Politieke staking mag?!
Mr. B.A. Schmahl
Klik hier voor de samenvatting

4. Schadevergoeding na kennelijk onredelijk ontslag: hoe nu verder?
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

5. Het Van der Grijp/Stam-arrest: de techniek klopt, maar het werkt niet
Annotatie bij HR 27 november 2009, nr. 09/00978, LJN BJ6596, JAR 2009/305
Mr. O. van der Kind
Klik hier voor de complete annotatie

6. Vertrekregeling ABN-managers gewaarborgd of niet? Twee tegenovergestelde oordelen
Annotatie bij Ktr. Amsterdam 7 oktober 2009, nr. CV09-14842, LJN BJ9678, JAR 2009/261 en (onder meer) Ktr. Utrecht 9 oktober 2009, nr. 640849 UC EXPL 09-11267, LJN BK0199, JAR 2009/264
Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

7. Overgang van onderneming: blijft de or van de vervreemder bestaan?
Annotatie bij Rb. Leeuwarden 14 oktober 2009, nr. 99522/KG ZA 09-290, LJN BK0226
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

8. Wanneer kan men opkomen tegen berekening restverdiencapaciteit en inkomenseis WIA?
Annotatie bij CRvB 30 september 2009, nr. 07/6016 WIA, LJN BJ9225, USZ 2009/320.
Mr P.S. Fluit

Europees recht

9. Wachttijd bij invaliditeitsuitkeringen niet toegestaan indien werknemer wordt benadeeld
Annotatie bij HvJ EG 1 oktober 2009, nr. C-3/08
Mr. drs. K.H. Hermans

BOEKEN

10. Bespreking van ‘De toekomst van de medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever’ van L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet
Mr. R.A.A. Duk