Aflevering 12 – verschijnt half december 2010

COLUMN

96. Wie is hier nu echt zelfstandig op de arbeidsmarkt?
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

97. Verlengde loondoorbetaling: een bestuursrechtelijke blik op bijzondere besluiten
Mr. drs. A.M.P. Rijpkema & mr. dr. A. Tollenaar
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

98. Aansprakelijkheid van zelfstandigen zonder personeel
Mr. M.A.C. Posthumus
Klik hier voor de samenvatting

99. Vakantie en verlofstuwmeren: wijzigingen voor zieke én gezonde werknemers
Mr. D.C. Vink
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

100. Medezeggenschapsrechtspraak juli 2009-juli 2010: toenemende rechtspraak OK in niet WOR-zaken
Prof. mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

 

 

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

101. Ontslag wegens overtreding controlevoorschriften
Annotatie bij HR 16 april 2010, LJN BL4086, JAR 2010/125
Mr. C.J. Frikkee

102. Vertrekregeling ABN-managers deel II: pacta sunt servanda
Annotatie bij Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 28 september 2010, onder meer: LJN BN8425 en LJN BN8468
Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

103. De cliëntenraad en het enquêterecht
Bespreking Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken I en II 2009/10, 32 402)
Mr. I. Zaal


Socialezekerheidsrecht

104. Kwaliteit verleende verpleeghuiszorg: restitutie eigen bijdrage?
Annotatie bij CRvB 10 september 2008, LJN BF1248, USZ 2008/316; Rb. Leeuwarden 29 april 2010, 09/802 AWBZ, LJN BM9878
Mr. B.J.M. de Leest 

Europees recht

105. De omvang van de 'Albany-uitzondering'; de speelruimte van de sociale partners op mededingingsrechtelijk gebied
HvJ EU 15 juli 2010, nr. C-271/08 (Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland)
Prof. dr. K. Boonstra
Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

106. Zo is het. De onlosmakelijke verbondenheid van Arbeid en Verburg
Mr. R.A.A. Duk