COLUMN

94. VOF-arbeid prof. mr. S.S.M. Peters Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

95. Korošec en arbeidsongeschiktheidszaken mr. P.S. Fluit Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

96. Wanneer moet passende arbeid worden geaccepteerd met het oog op art. 24 WW? mr. S.E.M. Meijer Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

97. Kroniek medezeggenschapsrecht 1 juli 2017-1 juli 2018 mr. L.C.J. Sprengers Klik hier voor de samenvatting

98. Kroniek rechtspraak Wwz prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens, F.A. Weber & M.D. Bulk

ACTUEEL

99. Gezichtspunten voor het ontstaan van een arbeidsvoorwaarde na een gedurende een bepaalde tijd gevolgde gedragslijn Annotatie bij HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:976 mr. dr. E. van Vliet Klik hier voor de complete annotatie

100. Matiging loonvordering na ontslag op staande voet na Wilco Annotatie bij HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1094 mr. C.J. Frikkee

101. De reikwijdte van de informatieverplichting van art. 25 lid 3 WOR jo. art. 31 WOR Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 20 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2652 mr. dr. I. Zaal 

102. Ontslag nemen – verminderde verwijtbaarheid WW Annotatie bij CRvB 20 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1623 mr. B. de Leest

103. Is er sprake van een ontslagverbod wegens overgang van onderneming of is er sprake van ontslag om economische, technische of organisatorische redenen? Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:646 mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

104. The position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations - Marcus Meyer  prof. mr. R.A.A. Duk