COLUMN

97. Een New Day of Groundhog Day? Mr. A. Keizer Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

98. Het stakingsrecht na Enerco en Amsta:terugblikken en vooruitzien Prof. mr. L.G. Verburg Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

99. Passende of bedongen arbeid, wat is de vraag? Prof. mr. B. Barentsen Klik hier voor de samenvatting

100. Binding aan de ‘verzamel-cao’ ten behoeve van het derde WW-jaar Mr. dr. E. Koot-van der Putte Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

101. Grenzen aan controle op digitale communicatie van werknemers Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Grote kamer) 5 september 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 Mr. D.J. Buijs Klik hier voor de complete annotatie

102. Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Annotatie bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 Mr. F.M. Dekker

Medezeggenschapsrecht

103. Ondernemingsraad had voorafgaand aan signing protocol om advies moeten worden gevraagd Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4123 Mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

104. Prepensioen en korting op de WW-uitkering Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 6 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2863 Mr. B. de Leest

Europees recht

105. Ouderschapsverlof: recht op ongewijzigd behoud van verworven rechten en rechten in wording Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 7 september 2017, ECLI:EU:C:2017:637 Dr. N. Gundt

Boeken

106. Nog een herdruk: de Wwz blijft in beeld Mr. R.A.A. Duk