COLUMN

102. (Weg)kijken Mr. dr. P.H. Burger Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

103. Bevoordeling vakbondsleden als redding voor het systeem van collectieve arbeidsvoorwaarden Mr. R.F. Hoekstra Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

104. Wet Huis voor klokkenluiders verbetert de positie van de klokkenluider niet Mr. F.H.A. ter Huurne & mr. A.J.C. Theunissen Klik hier voor de samenvatting

105. Bollemeijer/TPG en de Wwz Mr. M.C. Veenstra & mr. dr. M.S. Wirtz Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

106. Europese Coördinatie van Socialezekerheidstelsels 2013-2016 Mr. dr. A.P. van der Mei

ACTUEEL

Arbeidsrecht

107. Aanzegging = / ? opzegging? Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 27 september 2016,ECLI:NL:GHARL:2016:7767, Mr. F.M. Dekker Klik hier voor de complete annotatie

108. Uitleg werkingssfeerbepaling (begrip ‘onderneming) algemeen verbindend verklaarde cao voor de Gemaksvoedingsindustrie. Annotatie bij Hoge Raad 23 september 2016,ECLI:NL:HR:2016:2171, Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

109. Besluit tot benoeming concernfunctionarissen als commissaris strijdig met de uitgangspunten en voorschriften van de structuurregeling Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 1 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2766, Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

110. Vrouwelijke bevallen zelfstandigen uit de kou? Rechtbank Nederland kent eenieder verbindende werking toe aan art. 11, tweede lid VN-vrouwenverdrag Annotatie bij Rechtbank Midden Nederland 23 september 2016, ECLI:NL:RBMME:2016:5113, Mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

111. Het materieel toepassingsgebied van Verordening 883/2004: beoordeling van uitkeringsstelsels van andere lidstaten Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 3 maart 2016, zaak C-12/14, ECLI:EU:C:2016:135, Mr. A.P. van der Mei