COLUMN

98. De weg naar de arbeidsmarkt Mr. dr. P.H. Burger Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

99. Overheid en sociale partners op wenkbrauwgesprek bij Europa Mr. E.F. Grosheide Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

100. Als werknemer de bestuurder van de werkgever persoonlijk aansprakelijk stellen: een reële optie of een kansloze exercitie? Mr. F.M. Verburg & mr. S. Said Klik hier voor de samenvatting

101. Toepassing door de rechtbanken van het genuanceerde boeteregime in bijstandszaken Mr. J.R.K.A.M. Waasdorp Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

102. Aansprakelijkheid Staat voor misgelopen vakantiedagen Annotatie bij Hoge Raad 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2723 Mr. M.S.A. Vegter Klik hier voor de complete annotatie

103. Ontslag op staande voet, voorwaardelijke ontbinding, verwijtbaarheid, persoonlijke omstandigheden Annotatie bij Rb. Noord-Nederland 15 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4342 Mr. O. van der Kind

104. De technische wijziging van de Regeling looncomponenten en arbeidsduur Commentaar bij Art. 2 Besluit Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding; Regeling looncomponenten en arbeidsduur Mr. dr. J. van Drongelen

Medezeggenschapsrecht

105. Op 3 augustus verklaarde de voorzitter van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een klagende vakorganisatie niet-ontvankelijk. Op 1 oktober 2015 zijn de fusiegedragsregels gewijzigd Commentaar bij SER Fusiegdragsregels Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

106. Overtreding sollicitatieplicht Annotatie bij CRvB 16 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3274 Mr. B. de Leest

Europees recht

107. Begrip arbeidstijd uit Richtlijn 2003/88/EG - Tijd die nodig is voor de reis tussen woonplaats van de werknemers en de locatie van de eerste en de laatste klant is onderdeel van die werktijd wanneer deze werknemers geen vaste of gebruikelijke werkplek hebben Annotatie bij HvJ EU 10 september 2015, nr. C-266/14 (Tyco Integrated) Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

108. Asser Deel Rechtspersonenrecht, M.J. Kroeze, G. van Solinge e.a. Mr. R.A.A. Duk