Aflevering 12 – verschijnt half december

COLUMN

96. Het muizengaatje verdient de hoofdprijs
Prof. mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

97. Wat leert de Nederlandse klokkenluider van Britse en Amerikaanse whistleblowers?
Mevr. mr. M.M. Govaert & mevr. mr. drs. A.J.P. van Beers
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK 

98. Discriminatie bij de arbeid bestrijden: ja! Maar hoe? Een bespreking van het SER-advies Discriminatie werkt niet! 
Dr. Susanne Burri
Klik hier voor de samenvatting 

99. Heeft de rechter een compleet beeld, of is een ooglidcorrectie noodzakelijk?
Drs. R.A. Heida
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

100. De ontbindende voorwaarde in het nieuwe ontslagrecht.
Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2014, ECLI: NL:GHAMS:2014:3532
Mr. J.J.M. de Laat

101. Mededeling van de dringende reden. Relevante omstandigheden. Procedurele gebreken.
Annotatie bij HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2806
Mr. O. van der Kind

Medezeggenschapsrecht

102. Bij geringe reorganisatie ook inzicht in maatregelen (art. 25 lid 3 WOR) vereist
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3890
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

103. Van Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) naar Beschikking geen loonheffingen (BGL)
Bespreking wetsvoorstel: Wet invoering beschikking geen loonheffingen, Kamerstukken II 2014/15, 34036, 2
Mr. dr. L. van den Berg
Klik hier voor de complete annotatie

Europees recht

104. Geen grenzeloze toepassing Duits minimumloon
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 18 september 2014, C-549/13, ECLI:EU:C:2014:2235 (Bundesdruckerei GmbH tegen Stadt Dortmund)
Mr. M. Kullmann

BOEKEN

105. Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit – een internationaal perspectief
(Monografieën Sociaal Recht, deel 60) 
(B. Homan & F.J.L. Pennings)
Mr. L. Rijpkema

106. Ontwerpers in Arbeidsverhoudingen. Draagvlak van de cao
(Karin van der Veldt & Monica Wirtz (red.))
Mr. V.E. Bruggink & prof. dr. A.Ph.C.M. Jaspers