Aflevering 12 – verschijnt begin december

COLUMN

99. De marathonman
Mr. dr. P.H. Burger
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

100 Sociale partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden?
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

101. Arbeidsrechtelijke bescherming in geval van misstanden aan de zijde van werkgevers in de private of publieke sector
C.E.M. Benner, LL.B
Klik hier voor de samenvatting

102. Hoeveel hoop gloort er nog voor de werknemer met een multicausaal ziektebeeld?
Mr. J.T. van der Kroon
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

103. Omen est nomen - Over wijzigingsbedingen, art. 7:613 BW, art. 6:248 lid 2 en pensioenen
Annotatie bij Hoge Raad 6 september 2013, ECLI:NL:2013:CA0566
Mr. J.J.M. de Laat
Klik hier voor de complete annotatie

104. De PGB zorgovereenkomst is een arbeidsovereenkomst maar met een andere belangenafweging en in casu met een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6871, AR 2013/0736
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

105. Nederland heeft art. 16 van de Richtlijn Grensoverschrijdende fusies niet op de juiste wijze geïmplementeerd
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 20 juni 2013, nr. C-635/11
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

106. Nietige arbeidsovereenkomst, doel en strekking Ziektewet, aanspraak op ziekengeld, loonaanspraken
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 28 augustus 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1578
Mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

107. Overgang van ondernemingen - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van rechten van werknemers - Dynamische clausules die verwijzen naar collectieve overeenkomsten waarover wordt onderhandeld en die worden vastgesteld na de datum van overgang van onderneming
Annotatie bij HvJ EU 18 julie 2013, nr. C-246/11
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

108. Gecombineerde bespreking (drie boeken over WOR, auteurs Heinsius/Lamers, Vink/Van het Kaar en Verburg)
Mr. R.A.A. Duk