Aflevering 12 – verschijnt 20 december

COLUMN

97. Legitimatie, legitimatie, legitimatie. Over werkgevers, gele vakbonden en Kamerleden
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

98. Immateriële schadevergoeding in de sociale zekerheid
Mr.  dr. I. van der Helm
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

99. De nieuwe vakantiewet komt eraan 
Mr. N.P.B. Schmeitz & mr. J.W. Klinckhamers
Klik hier voor de samenvatting

100. De rechtspraktijk na Bestuur en Toezicht: ziet u de bomen in het bos nog?
Mr. R.J. van der Ham
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

101. Medezeggenschapsrecht juli 2010 — juli 2011: van Novio tot Organon
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

102 Werkgever niet tekortgeschoten in verzekeringsplicht voor verkeersongeval
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 16 februari 2010 en 20 september 2011, nr. HD 200.019.504Hof Arnhem 26 juli 2011, nr. 200.068.430, LJN BR4284, JAR 2011/241
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

103. Geen loondoorbetalingsverplichting na uitval uit passende arbeid na afloop van de periode van 104 weken ziekte 
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer), 30 september 2011, , 10/03887, LJN BQ8134
Mr. C.J. Frikkee

Medezeggenschapsrecht

104. Ontbinding arbeidsovereenkomst met or-lid afgewezen. Werkgever had onvrede met wijze waarop or-lid zich heeft gemanifesteerd.
Annotatie bij Rechtbank Zwolle-Lelystad (Kantonrechter), 7 juli 2011, 552519 HA VERZ 11-91, LJN BR0756
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

105. Kantonrechter beslist (deels) onbevoegd en arbitrair over een loonsanctie
Annotatie bij Rechtbank Utrecht (Kantonrechter Amersfoort), 22 juli 2011, 760894 AV EXPL 11-98 KB 4009
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

106.  Automatisch pensioenontslag van verkeerspiloten op zestig jaar niet toegestaan
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie (Grote kamer), 13 september 2011, C-447/09
Mr. dr. A.G. Veldman

BOEKEN

107. De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd, R. Kötter
Mr. D.J.B. de Wolff