Aflevering 11 – november 2010 verschenen

COLUMN

85. Ontschillen op de arbeidsmarkt
Prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

86. Sociaal recht en sociale politiek na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (2)
Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

87. Aanpassing bepaling verwijtbare werkloosheid: effectief of ondermijnend?
A.A.M. Elzakkers
Klik hier voor de samenvatting

88. Verruiming ketenregeling een dode letter dankzij het Hof van Justitie EU?
Mr. N. Gundt
Klik hier voor de samenvatting

89. Europees arbeidsrecht
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

90. Onrechtmatige daad als grondslag voor de aansprakelijkheid van de inlener voor een verkeersongeval
Annotatie bij HR 9 juli 2010, nr. 09/00357, LJN BL4088, JAR 2010/197, RvdW 2010, 913
Mr. M.D. Ruizeveld

91. Vakantierechten: recuperatie of geld?
Annotatie bij Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 17 augustus 2010, nr. 200.043.953, LJN BN4215
Mr. D.J. Buijs

Medezeggenschapsrecht

92. Voortbestaan medezeggenschap bij overgang onderneming
Annotatie bij HvJ EU (Derde Kamer) 29 juli 2010, nr. C-151/09
Dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

93. Benadelingshandeling in de Ziektewet
Annotatie bij CRvB 29 april 2010, LJN BM3598, USZ 2010/188, m.nt. Koolhoven
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

94. Nieuwe Richtlijn gelijke behandeling zelfstandigen
Mr. drs. A. Eleveld en drs. K.H. Hermans

BOEKEN

95. Voor het volk, om Christus' wil. Een geschiedenis van het CNV
Prof. dr. L. Heerma van Voss