COLUMN

83. De prijs van het arbeidsrecht prof. mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

84. Socialezekerheidcoördinatie na de Brexit prof. dr. H. Verschueren Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

85. Publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies I. Messoussi Klik hier voor de samenvatting

86. Van gelijkwaardige voorziening naar alternatieve voorziening: ruimte voor cao-partijen mr. dr. A. van Zanten-Baris Klik hier voor de samenvatting

REACTIE

87. Naschrift bij R.A.A. Duk, ‘De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2017: armoe troef?’, TRA 2018/59 mr. C.J. Frikkee

ACTUEEL

88. Recht op loon na een achteraf bezien rechtsgeldig ontslag op staande voet Annotatie bij Hoge Raad 13-07-2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, mr. F.M. Dekker Klik hier voor de complete annotatie

89. Het verval van een arbeidsplaats: over bedrijfsonderdeel, bedrijfsvestiging, onderneming en groep Annotatie bij Hoge Raad 13-07-2018, ECLI:NL:HR:2018:1212, mr. dr. J.J.M. de Laat

90. OR en enquêterecht, adviesrecht OR over benoeming en ontslag bestuurder Annotatie bij Hof Amsterdam 18-07-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2488, mr. dr. R.H. van het Kaar 

91. Hennep in de woning en de gevolgen voor de bijstand Annotatie bij 07-08-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2496, mr. dr. L. van den Berg

92. Verschil in vergoedingen bij einde arbeidsovereenkomst: gerechtvaardigd onderscheid tijdelijke en vaste werknemers Annotatie bij 05-06-2018, ECLI:EU:C:2018:390 (Grupo Norte Facility), mr. dr. M. Kullmann

BOEKEN

93. De Wwz is zo slecht nog niet, prof. mr. J. van Slooten