COLUMN

85. Een sociale pijler ook voor Nederland? prof. mr. F.J.L. Pennings Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

86. De Europese Pijler van Sociale Rechten: een eerste evaluatie, Mr. E. De Becker & prof. dr. P. Schoukens Klik hier voor de samenvatting

ARTIKELEN

87. De terugwerkende kracht van de cao: beperken door uitleg? Mr. S.E.M. Meijer Klik hier voor de samenvatting

88. Pre-pack is overgang van onderneming: hoe nu verder? Mr. N.M.Q. van der Neut Klik hier voor de samenvatting

KRONIEKEN

89. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber

90 Kroniek medezeggenschapsrecht 1 juli 2016 – 1 juli 2017 Mr. L.C.J. Sprengers

ACTUEEL

91. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie, Annotatie bij Hof Den Haag 28 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2467, mr. dr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de samenvatting

92. Gevolgen ontslag mogen meewegen bij hoogte billijke vergoeding, Annotatie bij Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, mr. dr. M.S.A. Vegter Klik hier voor de samenvatting

93. Ondernemingsraad, vaststelling vakantiedagen, instemmingsrecht, CAO, Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3680, mr. dr. R.H. van het Kaar

94. De vrouwelijke bevallen zelfstandigen definitief uit de kou (?): (ook) de CRvB kent rechtstreekse werking toe aan artikel 11 VN-vrouwenverdrag, Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 27 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2461, mr. dr. L. van den Berg

95. Bezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert, Annotatie bij HvJ EU 22 juni 2017, zaak C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489 (FNV e.a./Smallsteps), JAR 2017/189, JOR 2017/217, mr. dr. M. Kullmann

BOEKEN

96. 70 jaar VVA. Einde van het begin, Prof. mr. F. Dorssemont