COLUMN

90. Sociale triple-A status EU? A vision alone will not suffice Prof. mr. S.S.M Peters Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

91. Overgang van onderneming, Transfer of Undertaking en Betriebsübergang: een rechtsvergelijking Mr. dr. I.A. Haanappel-van der Burg Klik hier voor de samenvatting

92. Overgang van onderneming vaststellen volgens een vast patroon in de Spijkers-criteria. Mr. M.A. de Blécourt Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

93. Slapend dienstverband of slapende werknemers: goed werkgeverschap als doorbraak van de impasse? Mr. M.L.G. Otto Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

94. Kroniek medezeggenschapsrecht 1 juli 2015 –1 juli 2016 Mr. L.C.J. Sprengers

ACTUEEL

Arbeidsrecht

95. Staken op schiphol: over safety, (national)security en pressing social need Annotatie bij Hof Amsterdam 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472 en Rechtbank Noord-Holland 11 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6696, Mr. J.J.M de Laat Klik hier voor de complete annotatie

96. De opeenstapeling van vergoedingen: de billijke vergoeding op gefixeerde vergoeding op transitievergoeding Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 23 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2514, Mr. J.J.M. de Laat

97. Pensioenontslag en samenloop van vergoedingen bij einde arbeidsovereenkomst Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 23 juni 2016, 200 181, 264_01, ECLI:NL:GHSHE:2016:2512, Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

98. Voor besluit tot juridische fusie erkenning door externe partijen regelen Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 21 juni 2016, 200.191.314.01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2016:2842, Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

99. Het eigendomsrecht en de AOW Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 18 juli 2016, nr. 14/6146 AOW e.v., ECLI:NL:CRVB:2016:2502, en nr. 15/7346, AOW e.v., ECLI:NL:CRVB:2016:2610, Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

100. Beginsel van vrij verkeer van werknemers – Duitse ambtenaar die een ambt wil uitoefenen in een andere lidstaat Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 13 juli, 2016, nr. C-187/15, ECLI:EU:C:2016:194, Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

101. H. Caglayankaya: Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen: Een onderzoek aan de hand van case study Turkije, Mr. dr. P.E. Minderhoud