COLUMN

88. Transitievergoeding: niet lappen maar kappen
Prof. mr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

89. Medezeggenschap als middel tegen maatschappelijke onrust: medicijn of placebo?
Dr. I. Zaal
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

90. De loondoorbetalingsverplichting van art. 7:628 lid 1 BW in de Wwz gewijzigd; schijn of werkelijkheid?
Mr. P.S. Fluit & mr. E.W. de Groot
Klik hier voor de samenvatting

91. Loondoorbetaling tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid onder de Wet werk en zekerheid: hoe niet werken leidt tot onzekerheid
Mr. K. Janssens
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

92. Vergoedingen; transitievergoeding en billijke vergoeding
Annotatie bij Ktr. ’s-Hertogenbosch 1 september 2015, n.n.g.
Mr. J.N. Stamhuis

93. Voorwaardelijke ontbinding en de Wwz
Annotatie bij Ktr. Amsterdam 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:5388, JAR 2015/214
Mr. C.J. Frikkee

Medezeggenschapsrecht

94. Beroep op mede-ondernemerschap te laat gedaan
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 4 augustus 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3216
Mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

95. Beëindiging van een loongerelateerde WIA-uitkering na een heroverweging in bezwaar is niet toegestaan
Annotatie bij CRvB 4 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3096
Mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

96. Collectief ontslag, getalscriterium, werknemers gewoonlijk in dienst in de vestiging
Annotatie bij HvJ EU HvJ EU 9 juli 2015, nr. C-229/14 (Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH), ECLI: EU:C:2015:455
Dr. N. Gundt

BOEKEN

97. De Rechtspositie van de bestuurder: benoeming, beloning en ontslag van de vennootschapsbestuurder, J.H. Bennaars
Mr. E. de Bock