Aflevering 11 – verschijnt half november

COLUMN

84. Voor de kleintjes mag het arbeidsrecht een paar onsjes minder zijn
Prof. mr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

85. De zogenoemde 'cao-ontslagcommissie' nader beschouwd
Mr. dr. J. van Drongelen
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK 

86. Het regeringsvoornemen tot beperking van de variabele bonus nader beschouwd
Mr. R.D. Beudeker en prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de samenvatting 

87. Definitieve geschilbeslechting: wanneer is toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats?
Mr. dr. R. Ortlep
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

88. Kroniek Medezeggenschap juli 2013 - juli 2014
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

ACTUEEL

Arbeidsrecht

89. De verstoorde arbeidsverhouding en de WWZ
Annotatie bij Ktr. Utrecht 1 augustus 2014, ECL:NL:RBMNE:2014:3783
Mr. C.J. Frikkee
Klik hier voor de complete annotatie

90. ontslag op staande voet wegens werkweigering
Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2978
Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

91. 'Vechtcommissaris' Jerry Hoff is rechtsgeldig benoemd door de or
Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 29 augustus 2014, ECLI: NL:RBAM:2014:5462
Mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

92. Pas op met een papieren hersteldmelding. Het verhaal van ziekengeld.
Annotatie bij Rechtbank Den Haag 1 augustus 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9221, USZ 2014/302,
NDSZ, nieuwsbrief 11 september 2014, m.nt. J.P.M. van Zijl
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

93. Vrij verkeer van werknemers – Begrip 'werknemer' – Zwangerschap
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 juni 2014, C-507/12, ECLI:EU:C:2014:2007
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

94. Werkzekerheid in het arbeidsrecht  (Monografieën Sociaal Recht, deel 65) 
(N. Zekić)
Mr. D.J.B. de Wolff

95. International Standard-Setting and Innovations in Social Security
(U. Becker, F. Pennings & T. Dijkhoff (red.))
Mr. drs. W.H. Bel