Aflevering 11 – verschijnt begin november

COLUMN

89. 'Europees wat moet, nationaal wat kan'
Prof. mr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

90. Naar een 'fair and genuine European labour market?'
Prof. mr. M.S. Houwerzijl
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

91. Kanttekeningen bij het kabinetsvoornemen tot beperking van de variabele beloning in de financiële sector tot 20% van de vaste beloning 
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus & mr. A.P.P. Witteveen
Klik hier voor de samenvatting

92. Rana Plaza en de (on)macht van MNO's om maatschappelijk verantwoord te ondernemen over de landsgrenzen heen
Mr. B.P. ter Haar
Klik hier voor de samenvatting

OPINIE

93. Rechtspleging in arbeidszaken: is een gespecialiseerde arbeidsrechter gewenst? 
Mr. J.J.M. de Laat
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

94. De vierde arbeidsovereenkomst voor 'bepaalde tijd'
Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:3442
Mr. C.J. Frikkee
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

95. Dochtervennootschap maakt ten onrechte niet zelfstandig een afweging tussen het concernbelang en het belang van de eigen vennootschap. Besluit kennelijk onredelijk.
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2336
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

96. Proportionele of volledige loonweigering bij re-integratieconflicten
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5362
Mr. P.S. Fluit & mr. D.J.B. de Wolff

Europees recht

97. Uitzendkrachten kunnen worden uitgesloten van de beschermende werking van Richtlijn 1999/70/EG – Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Annotatie bij HvJ EU 11 april 2013 (Oreste Della Rocca/Poste Italiana SpA),
Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

98. Open method of coordination. An analysis of its meaning for the development of a social Europe, B.P. ter Haar 
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus