Aflevering 11 – verschijnt eind november

COLUMN

83. Eerlijk zullen we alles delen - jong en oud op de arbeidsmarkt
Prof.mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

84. Arbeidsrechtelijke bescherming van afhankelijke zzp'er
Prof.mr. G.C. Boot
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

85. Obamacare en het (Amerikaanse) constitutionele recht
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

86. De eis van geschrift en het proeftijdbeding
Prof.mr. C.J. Loonstra en mr. E. Molemans
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

87. Medezeggenschapsrecht juli 2011 - juli 2012: effecten crisis sijpelen door
Prof.mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

88. Overgang van onderneming: doorzichtigheid in de glazenwassersbranche
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 19 juni 2012, nr. HD 200.098.691, LJN BW9620, JAR 2012/203
Mr. J.J.M. de Laat

89. Leeftijdsdiscriminatie in sociaal plan. Beperking vergoeding tot inkomstenderving tot aan 65e jaar
Annotatie bij Ktr. Groningen 31 mei 2012, nr. 540296\EJ VERZ 12-186, LJN BX4451, JAR 2012/231 
Mr. dr. M.S.A. Vegter
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

90. Adviesrecht bij reorganisatie. Hoog abstractieniveau reorganisatieplan maakt dat ondernemingsraad onvoldoende is geïnformeerd over de inhoud van het plan. Niet aanpassen van het plan nadat subsidiegever korting op subsidie heeft beperkt, wordt onvoldoende onderbouwd
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17 juli 2012, nr. 200.107.415, LJN BX1685, ARO 2012/118
Prof.mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

91. De spanning tussen recht op eerlijk proces werkgever en recht op privacy werknemer bij een beslissing over ziekte en arbeidsongeschiktheid
Annotatie bij EHRM 27 maart 2012, nr. 20041/10 (Eternit/Frankrijk), JAR 2012/155 m.nt. I.J. de Laat; EHRC 2012/123'NJB 2012/141
Mr.dr. I. van der Helm

Europees recht

92. Verbod van discriminatie op grond van leeftijd - onvoorwaardelijk recht te werken tot 67 jaar - Mogelijkheid van automatische beëindiging van arbeidsovereenkomst aan het einde van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt - Geen inachtneming van de hoogte van het ouderdomspensioen
Annotatie bij HvJ EU 5 juli 2012, nr. C-141/11 (Hörnfeldt), JAR 2012/211
Mr.dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

93. Wetenschappelijkheid en Creativiteit door Rechtsvergelijking
Mr. R.A.A. Duk