Aflevering 11 – verschijnt 15 november

COLUMN

87. De ene aardbei is de andere nog niet
Dr. mr. P.H. Burger
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

88. Een onvoorwaardelijke veroordeling voor het ontslag op staande voet in verband met een strafrechtelijke veroordeling?
Mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

89. De kenbaarheid van het eenzijdige-wijzigingsbeding 
Dr. R.M. Beltzer
Klik hier voor de samenvatting

90. Niet re-integreren maar betalen: over de uitkeringslast voor werkgevers van volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten
Mr. S. Broens en mr. P. Burger
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

91. Kennelijk onredelijk ontslag door niet-naleving van de WMCO?
Annotatie bij Hof Arnhem 26 juli 2011, nr. 200.068.430, LJN BR4284, JAR 2011/241
Mr. J.J.M. de Laat
Klik hier voor de complete annotatie

92. Doorbraak van aansprakelijkheid voor sociaal plan 
Annotatie bij Rb. Middelburg (vzr.) 18 augustus 2011, nr. 79542 / KG ZA 11-134, LJN BR5225, JAR 2011/237; Rb. Groningen (vzr.) 5 augustus 2001, nr. 127946 / KG ZA 11-224, LJN BR4240, JAR 2011/236
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

93. Medezeggenschap in de overheidssector: wel toerekening, geen adviesrecht or
Annotatie bij Ktr. Utrecht 4 maart 2011, nr. 729599 UE VERZ 10-1632, LJN BR5829 
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

94. Weigering van passend werk na verval van eigen werk. De plicht passende arbeid te aanvaarden en te behouden
Annotatie bij CRvB 20 juli 2011, nr. 10/4810 WW, LJN BR2448
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

95. AVV-cao ook van toepassing op Poolse als uitzendkracht gedetacheerde vrachtwagenchauffeurs wiens werkzaamheden voor een flink deel buiten Nederland liggen.
Annotatie bij Rb. Roermond, sector kanton Venlo 10 augustus 2011, nr. 282246 \ CV EXPL 10-2664 (FNV Bondgenoten/Mooy Oost Europa Service BV), LJN BR4863, JAR 2011/234 m.nt. E.J.A. Franssen 
Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

96. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ontslagrecht, C.J. loonstra & W.H. Zondag (red.)
Mr. R.A.A. Duk