Aflevering 10 – oktober 2010 verschenen

COLUMN

75. Markt en politiek
Mr. H.W.M.A. Staal
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

76. Sociaal recht en sociale politiek na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1)
Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

77. De LAT-relatie tussen ETO- en bedrijfseconomische redenen
Dr. R.M. Beltzer
Klik hier voor de samenvatting

78. After the Gold Rush
Mr. J.J. Groen
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

79. Een dik half jaar verder ... schadevergoeding na kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst
Annotatie bij HR 21 mei 2010, nr. 09/01108, LJN BL6071, JAR 2010/164, RAR 2010, 100; Hof Leeuwarden 11 mei 2010, LJN BM4236; Hof 's-Gravenhage 13 juli 2010, LJN BN2019; Ktr. Utrecht 12 mei 2010, LJN BM2937; Ktr. Zaandam 6 mei 2010, LJN BM5897, JAR 2010/156; Ktr. 's-Hertogenbosch 1 juli 2010, LJN BN3095
Mr. J.J.M. de Laat
Klik hier voor de complete annotatie

80. Het onvoorwaardelijk tegenverzoek na ontslag op staande voet
Annotatie bij Rb. Almelo, sector kanton, locatie Almelo, 17 mei 2010, LJN BN2451, JAR 2010/202
Mr. O. van der Kind

Medezeggenschapsrecht

81. Adviesrecht or niet ingeperkt door bevoegdheden redactieraad
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 19 juli 2010, LJN BN1709
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

82. Nogmaals de loonsanctie!
Annotatie bij CRvB 14 april 2010, nr. 09/2708, 09/2710, 09/2968 WIA, LJN BM1179, USZ 2010/130 (m.nt. red.); RSV 2010/133
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

83. Vervaltermijn voor instellen beroep na leeftijdsdiscriminatie getoetst aan drie beginselen van Europees recht
Annotatie bij HvJ EU 8 juli 2010, nr. C-246/09, JAR 2010/215 (Bulicke)
Mr. dr. S.S.M. Peters

BOEKEN

84. The transformation of Labour Law in Europe van Hepple & Veneziani (red.)
Mr. T. van Peijpe