COLUMN

77. Het statistisch verschil tussen Amsterdam en Den Bosch mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de complete column

PRAKTIJK

78. De mediation-advocaat verlaat het toernooimodel mr. P.A. Boontje Klik hier voor de samenvatting

79. Het pensioenakkoord; wat betekent dit voor de arbeidsrechtpraktijk? mr. W.C.M. Donner-Broersma Klik hier voor de samenvatting

VERDIEPING

80. Stellen en bewijzen in het ontslagrecht anno 2019: het speelveld is nog verre van gelijk mr. dr. H.J.W. Alt Klik hier voor de samenvatting

BESCHOUWING

Thema Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

81. Inleiding bij vijf bijdragen over de Wet arbeidsmarkt in balans mr. drs. P.Th. Sick Klik hier voor de samenvatting

82. De ketenregeling na het aannemen van de Wab mr. M. Verhagen Klik hier voor de samenvatting

83. Transitievergoeding prof. mr. B. Barentsen Klik hier voor de samenvatting

84. Cumulatie van ontslaggronden. Deel II: de Eerste Kamer mr. R.A.A. Duk, mr. A. Keizer & mr. H.W.M.A. Staal Klik hier voor de samenvatting

85. Payrolling: the story continues prof. mr. F.G. Laagland Klik hier voor de samenvatting

86. De oproepovereenkomst en art. 7:628a BW prof. mr. W.L. Roozendaal Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

87. Houdt het onderkruipersverbod bij collectieve acties alleen in dat door de bestaakte werkgever niet van ingeleende arbeidskrachten gebruik mag worden gemaakt? Annotatie bij Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245, mr. dr. J.J.M. de Laat 

88. Wie is verantwoordelijk voor het verbeterplan? Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933, mr. dr. M.S.A. Vegter

89. Europese ondernemingsraad niet-ontvankelijk in verzoek bij de OK Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer)
19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2112, mr. dr. I. Zaal Klik hier voor de complete annotatie

90. Belgische wetgeving waarbij de verkrijger na de overgang van onderneming via een procedure van gerechtelijke reorganisatie onder gerechtelijk gezag, de over te nemen werknemers kan kiezen is in strijd met de richtlijn Annotatie bij HvJ EU 16 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:424, mr. dr. H.H. Voogsgeerd

91. Geen tussendag vereist bij toepassing no-riskpolis 35-minner Annotatie bij CRvB 8 augustus 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2682, mr. dr. L. van den Berg

BOEKEN

92. Het nieuwe arbeidsrecht in de publieke sector, Capra Advocaten - mr. H.W.M.A. Staal

93. Gelijke behandeling in arbeid, P.C. Vas Nunes - mr. dr. M.S.A. Vegter