COLUMN

76. Het arbeidsrecht van de toekomst
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

77. Is de tijd rijp voor een eigen verzekeringsregime voor “werk-schade”?
Prof. mr. S. Klosse
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

78.  Obamacare en (Amerikaanse) wetsuitleg
Prof. mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

79. De decivilisering van de beloning van 'beleidsbepalers'
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de samenvatting

OPINIE

80. Gezichtspunten in het privaatecht, in het bijzonder het arbeidsrecht.
Naar aanleiding van de gelijknamige dissertatie van Mr. J.P. Quist.

Prof. mr. J.B.M. Vranken
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

81. Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2014 - juli 2015
Mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

82. Beoordeling rechtmatigheid collectieve acties; spelregels niet langer een zelfstandige voorwaarde
Annotatie bij Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687
Mr. J.N. Stamhuis
Klik hier voor de complete annotatie

83. Wijziging van de bijdrage ziektekostenpremie aan post-actieven en Stoof/Mammoet
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer) 26 juni 2015, nr. 14/02903, ECLI:NL:PHR:2015:460, ECLI:NL:HR:2015:1743
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

84. Niet ondernemingsraad maar centrale ondernemingsraad bevoegd over besluit sluiting vestiging
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 18 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2662
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

85. Geen loonsanctie: onjuistheid beoordeling bedrijfsarts onvoldoende aannemelijk gemaakt
Annotatie bij CRvB 25 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:926
Mr. dr. P.H. Burger

Europees recht

86. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen: over traditionele rolverdeling en het recht van vaders op ouderschapsverlof
Annotatie bij HvJ EU 16 juli 2015, zaak C-222/14, ECLI:EU:C:2015:473 (Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton)
Mr. dr. M. Kullmann

BOEKEN

87. Kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid, L.G. Verburg
Handboek Nieuw Ontslagrecht, J.M. van Slooten, I. Zaal & J.P.H. Zwemmer m.m.v. H.J. Maks
Prof. mr. R.A.A. Duk