Aflevering 10 – verschijnt half oktober

COLUMN

73. Participatiesamenleving
Mr.dr. P.H. Burger
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

74. Wie vertegenwoordigt?
Prof.mr. E. Verhulp
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK 

75. Ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid voor de zieke werknemer; De muis in de val van een ingewikkeld toneelstukje in toga
Mr.dr. P.H. Burger
Klik hier voor de samenvatting 

76. Het nieuwe ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid; Verwijtbare werkloosheid en benadeling na het nieuwe ontslagrecht
Mr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

77. Kroniek Europees arbeidsrecht 1 april 2013-1 juli 2014
Mr.dr. H.H. Voogsgeerd
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

78. Toepasselijke cao. Rapport Arbeidsinspectie verkregen in strijd met art. 10 Wet AVV. Onrechtmatig verkregen bewijs
Annotatie bij Hoge Raad 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1632, JAR 2014/194
Mr.dr. M.S.A. vegter

79. Geen analoge toepassing art. 7:661 BW bij schade buiten werktijd
Annotatie bij HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1629, JAR 2014/193
Mr. D.J. Buijs

Medezeggenschapsrecht

80. Ondernemingsraad overtreedt eigen regelement; verkiezingen moeten worden overgedaan. Kiesrecht ingeleende werknemers
Annotatie bij Rechtbank Rotterdam (ktr.) 3 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:5411, JAR 2014/186
Dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

81. Te lang wachten met ontslag, geen dringende reden
Annotatie bij CRvB 14 juli 2014, ECLI:NL:CRvB:2014:2355
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

82. Jaarlijkse vakantie met behoud van loon – Financiële vergoeding bij overlijden van de werknemer voordat de vakantie kon worden opgenomen
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 12 juni 2014, nr. C-118/13, ECLI:EU:C:2014:1755
Mr.dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

83. Recht voor gewone mensen (Peeters Bundel)
(M. Balk e.a. (red.))
Mr. P.Th. Sick