Aflevering 10 – verschijnt begin oktober

COLUMN

75. It's the implementation of the rule, stupid, not the rule as such
Mr. H.W.M.A. Staal
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

76. Het komende driekwartdwingende ontslagrecht
Prof. mr. J.M. van Slooten
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

77. De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst sinds het HTM-arrest67. 
Mr. D.M. van Moerkerk
Klik hier voor de samenvatting

78. De invloed van de OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden ex art. 7:613 BW
Mr. drs. A.B. van Els en mr. K. Deelen
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

79. Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2012 - juli 2013 
Mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

OPINIE

80. De hervorming van de arbeidsmarkt volgens het Sociaal Akkoord 2013 
prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Klik hier voor de samenvatting

REACTIE

81. Reactie op R.A.A. Duk, De 'exeptie-Timmerman' en de functioneel directeur, TRA 2013/67 
Prof. mr. L.G. Verburg

NASCHRIFT

82. Naschrift bij reactie op R.A.A. Duk, De 'exeptie-Timmerman' en de functioneel directeur, TRA 2013/67  
Mr. R.A.A. Duk

ACTUEEL

Arbeidsrecht

83. De weigering passende arbeid te verrichten rechtvaardigt een volledige loonsanctie
Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 juli 2013, nr. HD 200.108.995/1, ECLI:NL:GHSHE:2013:3341
Mr. D.J. Buijs

84. De accesoire arbeidsovereenkomst en ontslagbescherming
Annotatie bij Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/01204
Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

85. Schermen met faillissement onvoldoende om reorgansatiebesluit erdoor te krijgen
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 april 2013, ARO 2013/82
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

86. Schending privacy bijstandsgerechtigde en het middel van observatie
Annotatie bij CRvB 16 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:785
Mr. dr. B.B.B. Lanting
Klik hier voor de complete annotatie

Europees recht

87. Coördinatie Sociale Zekerheid – Volledig Werkloze Grensarbeider – Werkloosheidsuitkering – Miethe
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie (Derde Kamer), ECLI:NL:XX:2013:BZ8003
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

88. De waarde(n) van arbeidsrecht
Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens