Aflevering 10 – verschijnt eind oktober

COLUMN

73. 'The Times They Are A-Changin'
Mr. H.W.M.A. Staal
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

74. Collectief ontslag en vernietigbaarheid.
Mr. M.M. Govaert en mr. J.J.M. de Laat
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

75. De omvang en strekking van de no-riskpolis: driedubbele of niet verzekerde arbeid bij hernieuwde uitval.
Mr. P.H. Burger en mr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

76. Toepassing van EU-grondrechten in nationaal arbeidsrecht
Mr. T. van Peijpe
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

77. Er zijn nauwelijks nog gronden voor matiging van loonvorderingen na een vernietigde opzegging op staande voet.
Annotatie bij HR (Civiele kamer) 1 juni 2012, nr. 11/02579, LJN BV7347, JAR 2012/173 
Mr. D.J. Buijs

78. Verplicht pensioenontslag verkeersvliegers geen leeftijdsdiscriminatie.
Annotatie bij HR 13 juli 2012, nr. 10/04128, LJN BW3367, JAR 2012/209
Mr. J.N. Stamhuis
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

79. De medezeggenschapsraad en de vergoeding van de kosten van een deskundige. 
Annotatie bij  Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17 juli 2012, nr. 200.107.415, LJN BX1685, ARO 2012/118
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

80. Zieke vangnetters gedropt in mijnenveld.   
Wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, Kamerstukken II, 2011/12, 33241, nr. 1-23. 
Mr. M.T.H. Seip

Europees recht

81. Ervaring opgedaan elderes in concern niet meetellen bij inschaling: leeftijdsonderscheid?
Annotatie bij HvJ EU 7 juni 2012, nr. C-132/11 (Tyrolean Airways), JAR 2012/191.
Mr. C.W.G. Rayer

BOEKEN

83. Het stiefkind van het arbeidsrecht. De complexe relatie van zelfstandige arbeid en sociale verzekering.

Zzp-ers: flexibilioteit, bescherming en zekerheid.

Eigenaardig arbeidsrecht. Grondslagen van een modern arbeidsrecht

Mr. D.J.B. de Wolff