Aflevering 10 – verschijnt 1 november

COLUMN

76. De angst voor anders
Prof. mr. E. Verhulp
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

77. De dynamiek van het goedwerkgeverschap
Over de thermometer en de kraamkamer van het arbeidsrecht
Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

78. Drie jaar wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden
mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

79. Arbitrage in ontslagzaken tegen bestuurders
Prof. mr. J.M. van Slooten
Klik hier voor de samenvatting

EXTRA

80. Een persoonlijke reactie op Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing 
Prof. mr. A.T.J.M. Jacobs
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

81. Werkgeversaansprakelijkheid. Beroepsziekten. Deskundigenbericht.
Annotatie bij HR 8 juli 2011, nr. 10/00425 (NAK/Van Steenbergen), LJN BQ3514, NJ  2011/311, JAR 2011/209 m.nt. B. Barentsen
Mr. dr. M.S.A. Vegter
Klik hier voor de complete annotatie

82. Kennelijk onredelijk ontslag. Goed werkgeverschap. Schade. 
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch, 14 juni 2011, nr. HD 200.049.133 E, LJN BQ8271, RAR 2011/ 127 
Mr. O. van der Kind

Medezeggenschapsrecht

83. Cor met ondernemingsraden verdient de voorkeur boven gemeenschappelijke or met onderdeelcommissies
Annotatie bij Rb. Rotterdam, sector kanton, 30 maart 2011, nr. 1200205\VZ VERZ 11-277
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

84. Aanvang fictieve opzegtermijn. Wederzijds goedvinden of ontbinding.
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 10 augustus 2011, nr. 10/6129WW, LJN BR4688
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

85. Export van uitkeringen – Omgekeerde discriminatie van EU-burgers ten opzichte van Turkse staatsburgers
Annotatie bij HvJ EU 26 mei 2011, nr. C-485/07 (Akdas), USZ 2011/195, m.nt. A.P. van der Mei 
Mr. dr. A.P. van der Mei

BOEKEN

86. 'Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing', W. Plessen, H. van Drongelen & F. Hendrickx (red.); 'Labour Law between Change and Tradition', R. Blanpain & F. Hendrickx (eds.)
Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss