COLUMN

1. Internationalisering: probleem én oplossing prof. mr. B. Barentsen Klik hier voor de complete column

TEN GELEIDE

2. 100 jaar polderen prof. mr. P. van der Heijden & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens Klik hier voor de samenvatting

ARTIKELEN

3. De toekomst van het Nederlandse arbeidsbestel prof. dr. P.T. de Beer & prof. dr. M.J. Keune Klik hier voor de samenvatting

4. De ILO en Flexwerk mr. dr. F.C.A. van Haasteren Klik hier voor de samenvatting

5. Socialezekerheidsverdragen: hebben ze nog toekomst? prof. mr. F.J.L. Pennings Klik hier voor de samenvatting

6. De ILO en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) mr. dr. M.Y.H.G Erkens Klik hier voor de samenvatting

7. De ILO en de vrije handel mr. R. Zandvliet Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

8. De deskundigenverklaring in kort geding Annotatie bij HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1673, mr. C.J. Frikkee Klik hier voor de complete annotatie

9. De Baijingsleer naar oud en nieuw recht Annotatie bij HR 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1986, mr. dr. M.S.A. Vegter

10. Hof heft in hoger beroep uitsluiting van OR-lid op Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 23 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9257, mr. dr. R.H. van het Kaar

11. WW en loon uit vroegere en tegenwoordige dienstbetrekking Annotatie bij CRvB 04 juli 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2125, mr. P.S. Fluit

12. Vennootschappelijke banden vereist om te kunnen spreken van een ‘over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming’ Annotatie bij HvJ EU 07 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:653, dr. M. Kullmann (Bichat)

BOEKEN

13. EU citizenship and social rights. Entitlements and impediments to accessing welfare - Pennings & M. Seeleib-Kaiser (eds.), prof. dr. H. Verschueren