COLUMN

1. Too weak @ #metoo prof. mr. S.F. Sagel Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Het rechterlijke toetsingsmoment in ontslagzaken: een betoog voor een uniforme toetsing ex tunc Mr. dr. F.G. Laagland & mr. I. Lintsen Klik hier voor de samenvatting

ARTIKELEN

3. De wettelijke scholingsplicht ten aanzien van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Mr. N. Hendriks Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

4. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber

ACTUEEL

5. Opzegverbod ziekte en bedrijfseconomisch ontslag Annotatie bij Kantonrechter Apeldoorn 6 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4577 m.nt. mr. C.J. Frikkee

6. Ruime uitleg waarschuwingsplicht werkgever bij disfunctioneren Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4621
m.nt. mr. dr. E. van Vliet Klik hier voor de samenvatting

7. Kosten OR deskundige bij overgang concessie Annotatie bij Gerechtshof ’s Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2829; Gerechtshof ’s Hertogenbosch 2 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4714, m.nt. mr. L.C.J. Sprengers

8. De eigenrisicodragende werkgever in de Ziektewet. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 14 juni 2017, nr. 15/8194 ZW e.v., ECLI:NL:CRVB:2017:2260, SZR-Updates.nl 2017-0154, USZ 2017/296
m.nt. mr. M.J.A.C. Driessen

9. Overgang van onderneming. Openbare aanbesteding. Bepaling uit een collectieve arbeidsovereenkomst die het verlies van een klant na gunning van een opdracht voor diensten aan een ander uitsluit van overgang van onderneming in strijd met de richtlijn? Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 oktober 2017, nr. C-200/16, ECLI:EU:C:2017:780, m.nt. mr. dr. H.H. Voogsgeerd