COLUMN

1. Je maintiendrai Prof. mr. B. Barentsen Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Wijziging medezeggenschap OR over pensioen: niet alle knelpunten zijn opgelost Mr. drs. E. Schop Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Zijn minderheden ‘more equal’? Part two Mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de samenvatting

4. Verplichte medische keuringen Prof. dr. W.L. Roozendaal Klik hier voor de samenvatting

OPINIE

5. De tegenprestatie, analyse en rechtsvragen Prof. dr. M. Westerveld Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

6. Leeftijdsdiscriminatie. Onderscheid in overgangsregeling van VUT naar prepensioen Annotatie bij Hoge Raad 28 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2447, mr. dr. M.S.A. Vegter Klik hier voor de complete annotatie

7. Toelaatbaarheid van de voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz hangt af van de voorwaarde Conclusie A-G 13 oktober 2016, ECLI:NL:PHR:2016:998, mr. M.D. Ruizeveld

8. Voor aannemen uitzendovereenkomst is een allocatiefunctie niet vereist Annotatie bij Hoge Raad 4 november 2016, nr. 15/00920, ECLI:NL:HR:2016:2356 JAR 2016/28, mr. D.J. Buijs

Medezeggenschapsrecht

9. Adviesopdracht aandeelhouders aan Goldman Sachs over mogelijke verkoop van aandelen in holding betreft een adviesplichtig besluit Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam (OK) 19 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156, mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

10. ‘Loonsanctie’ voor een eigenrisicodrager-ZW Het materieel toepassingsgebied van Verordening 883/2004: beoordeling van uitkeringsstelsels van andere lidstaten Annotatie bij Rechtbank Den Haag 22 september 2016, ECLI: NL: RBDHA:2016:11402, mr. B. de Leest

Europees recht

11. Discriminatie en misbruik: Spaanse overheden en tijdelijke contracten Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 14 september 2016, nr. C-596/14; Hof van Justitie van de Europese Unie 14 september 2016, nr. C-16/15 en Hof van Justitie van de Europese Unie 14 september 2016 nr. C-184/15 en C-197/15, mr. dr. M.S.A. Vegter

Boeken

12. Lutjens, Asser Deel XI. Pensioen E. Lutjens, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Bijzondere overeenkomsten. Deel XI. Pensioen (1e druk), mr. R.A.A. Duk