COLUMN

1. Wwz: pas toe en leg uit! Prof. mr. S.F. Sagel Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Twintig jaar na de Bosman-zaak : vrij verkeer in een onvrije markt Prof. dr. F. Hendrickx Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties Mr. dr. M. Kullmann Klik hier voor de samenvatting

4. De vergoeding van overwerk in Nederland en de Verenigde Staten Mr. drs. R. van der Hulle Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

5. Stageplekken: acrobatiek in een vierpartijenovereenkomst? Annotatie bij Hoge Raad, 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3019, zaaknummer 14/03393 Mr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de complete annotatie

6. Tijdige stuiting van de verjaring en rechtsverwerking bij arbeidsongeval Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 oktober 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4343, nummer HD 200.161.874/01 Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

7. OR heeft nietigheid niet tijdig ingeroepen Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland 16 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:440 Dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

8. De eigenstandige belangen van de eigen risicodrager Annotatie bij CRvB 8 juli 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2246 Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

9. E 101-verklaring – Rijnvarendenverdrag – Prejudiciële procedure – Acte clair Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 9 september 2015, gevoegde zaken nr.C-72/14 en C-197/14 Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

10. Bijzonder ontslagprocesrecht, Mr. D.M.A. Bij de Vaate, Mr. drs. M.Y.H.G. Erkens & Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs