COLUMN

1. Broodroof
Prof. mr. B. Barentsen
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Woonland en beperking export uitkeringen. Haasje over tussen rechter en parlement
Prof. dr. M. Westerveld
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid: technisch en belangrijk!
Mr. J.S. Engelsman en prof. mr. J.M. van Slooten
Klik hier voor de samenvatting

4. Contracting: een nieuw fenomeen in het stelsel van arbeidsrelaties?
Mr. L. Bijpost
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

5. De besmetverklaring valt in beginsel onder het bereik van art. 6 lid 4 ESH
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer) 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077, ECLI:NL:PHR:2014:3077
Mr. M.D. Ruizeveld
Klik hier voor de complete annotatie

6. Formele ontbindingsprocedures naar geldend en toekomstig recht
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer) 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:14:2898
Mr. D.J. Buis

Medezeggenschapsrecht

7.  Verplichting om een ondernemingsraad in te stellen voor een groep van ondernemingen met ieder minder dan vijftig werknemers
Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2014, ECLI:NL:2014:6775
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

8.  Afscheid van de AOW-partnertoeslag
Nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2015 (Kamerstukken II, 2013/14, 33988, 6, p. 40).
Mr. drs. B.B.B. Lanting

Europees recht

9.  Eenzijdige omzetting deeltijd-arbeidsovereenkomst in voltijd-arbeidsovereenkomst, instemming werknemer niet nodig, bevorderen werken in deeltijd
Annotatie bij HvJ EG  15 oktober 2014, nr. C-221/13, ECLI:EU:C:2014:2286 (Mascellani/Ministero della Giustizia)
Dr. N. Gundt

BOEKEN

10. Bespreking van ‘ De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap’ van M. Holtzer
Prof. mr. R.A.A. Duk