Aflevering 1 – verschijnt begin januari

COLUMN

1. Wolf
Prof. mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Werkgeversaansprakelijkheid: het is niet goed of het deugt niet
Prof. mr. B. Barentsen
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Zijn minderheden 'more equal'?
Prof. mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

4. Meer vrouwen aan de top in de vennootschap
Mr. E. Cremers-Hartman en dr. A. Eleveld
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

5. Nevenwerkzaamheden. Schending van goedwerknemerschap. Geen arbeidsvoorwaarde. Wijziging van beleid
Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7547
Mr. O. van der Kind

6. Een (te) ruim concurrentiebeding werkt als een boemerang
Annotatie bij Hof Amsterdam 23 juli 2013, nr. 200.121.635/01 SKG, ECLI:NL:GHAMS:2013:2347
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

7. Wanneer is er sprake van een duurzame samenwerking?
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 1 oktober 2013, 200.128.625/01OK
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

8. Ontslag op initiatief van de werknemer: altijd tricky - verwijtbare werkloosheid - beëindiging op eigen initiatief
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 28 augustus 2013, nr. 12/3719 WW
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

9. Economisch niet-actieven - Begrip 'Sociale Bijstand' - Onredelijke Belasting voor Bijstandstelsel
Annotatie bij HvJ EU 19 september 2013, nr. C-140/12
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

10 Collectief overleg in (onder-)aannemingsverhoudingen
Prof. dr. R.M. Beltzer