Aflevering 1 – verschijnt 31 januari

COLUMN

1. Kosten van normalisering
Prof. mr. G.J.J.Heerma van Voss
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2 Anoniem solliciteren, a blessing in disguise?
Mr.  dr. R.F. Kötter
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Situatieve arbeidsongeschiktheid na Mak/SGBO: substantierings- en medewerkingsplicht werknemer 
Mr. N. Kampert
Klik hier voor de samenvatting

4. Contouren van het Europese leeftijdsdiscriminatierecht
Mr. dr. A.G. Veldman
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

5. Kroniek jurisprudentie werknemersverzekeringen en bijstand 2011
Prof. dr. G.J. Vonk
Klik hier voor de complete kroniek

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

6. De Hoge Raad trapt op de rem: geen verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW bij eenzijdig ongeval te voet
Annotatie bij HR 11 november 2011, nr. 10/04875, LJN BR5215
Mr. J.N. Stamhuis

7. Schending zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden. Geen verzekeringsplicht voor andere ongevallen dan verkeersongevallen. 
Annotatie bij Hoge Raad 11 november 2011, nr. 10/04571, LJN BR5223 
Mr. dr. M.S.A. Vegter
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

8. Besluit kennelijk onredelijk. Eerste verantwoordelijkheid voor medezeggenschapstraject ligt bij ondernemer. Besluit onvoldoende gemotiveerd.
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 5 augustus 2011, nr. 200.090.086/OK, LJN BR5261
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

9. Gij zult re-integreren zieke vangnetter
Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 299.
Mr. drs. B.B.B. Lanting

Europees recht

10. Hof van Justitie bepaalt op grond van Europese Arbeidstijdenrichtlijn welke loonbestanddelen tot het vakantieloon behoren.
Annotatie bij HvJ EU 15 september 2011, nr. C-155/10 (Williams e.a./British Airways plc)
Mr. dr. S.S.M. Peters

BOEKEN

11. 
Prof. mr. P.F. van der Heijden