Aflevering 1 – verschijnt half januari 2011

COLUMN

1. Een brug tussen de wal en het schip
Mr. J.M. van Slooten en mr. G. Boot
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. Het belang van arbeidsrechtelijk onderzoek voor de recht(er)spraktijk 
Mr. F.B. Bakels
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post: de goede weg om loonconcurrentie in een geliberaliseerde markt tegen te gaan? 
Mr. dr. A.G. Veldman
Klik hier voor de samenvatting

4. Het Albron-arrest, de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten 
Mr. J.P.H. Zwemmer
Klik hier voor de samenvatting

 

 

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

5. De vervaltermijn van art. 9 BBA buiten toepassing gelaten
Annotatie bij Hof Amsterdam, 12 oktober 2010, nr. 106.007.193/01, LJN BO4969, JAR 2010/287
Mr. O. van der Kind

6. Verjaringstermijn bij RSI-klachten
Annotatie bij HR 10 september 2010, nr. 08/04220, LJN BM7041, JAR 2010/253
Mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

7. Bestuurder kan zich niet verschuilen achter opgelegde bezuinigingsdoelstellingen
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 12 juli 2010, nr. 200.051.520 OK, LJN BN6852, ARO 2010/121, JAR 2010/231
Prof. mr. L.C.J. Sprengers


Socialezekerheidsrecht

8. Wet anticumulatie ZW en WW: barre tijden voor zieke werklozen
Commentaar op Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet, Kamerstukken II 2009/10, 32 646, nr. 1-4
Mr. drs. B.B.B. Lanting 

Europees recht

9. Permanent gedetacheerde werknemer gaat mee bij overgang onderneming
Annotatie bij HvJ EU 21 oktober 2010, nr. C-242/09, JAR 2010/298 (Albron)
Mr. A.G. Veldman

Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

10. De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van Waterman
Mr. dr. M.S.A. Vegter