Wanneer is toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats?

In de jurisprudentie (en in art. 8:41a Awb) komt tot uitdrukking dat de bestuursrechter verplicht is om de mogelijkheid te onderzoeken om het geschil definitief te beslechten. Het gaat dienaangaande om de volgende drie instrumenten: instandlating van de rechtsgevolgen, zelf in de zaak voorzien en de bestuurlijke lus. Uit de jurisprudentie volgt dat van deze instrumenten de bestuurlijke lus door de bestuursrechter het meest wordt ingezet. De vraag die in deze bijdrage centraal staat is wanneer toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats is?