TRA verschijnt 10x per jaar. Wilt u zich abonneren op het tijdschrift Tijdschrift Recht en Arbeid klik dan hier.

Abonnementenadministratie

Wolters Kluwer klantenservice. Contact. Wij zijn telefonisch en per chat bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur:0570 673 555

Gebruik persoonsgegevens

Wolters Kluwer BV legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Standaardpublicatievoorwaarden

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn van toepassing de Standaardpublicatievoorwaarden van Wolters Kluwer Nederland BV, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nr. 121/2004. U kunt ze vinden op www.wolterskluwer.nl onder Over Kluwer/Auteurs/Documenten.

Leveringsvoorwaarden (ALV)

Op alle uitgaven van Kluwer zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op www.wolterskluwer.nl.

Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.