SPECIAL Wet arbeidsmarkt in balans - Tra 2018, afl. 9/10

 

De inkt van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is nog maar net opgedroogd, of we krijgen het conceptwetsontwerp Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) uitgeserveerd. Nog geen drie jaar na de introductie van de Wwz, waarmee ons ontslagstelsel grondig op de schop ging, heeft het kabinet aanleiding gezien om op een aantal onderdelen daarvan reparatiewetgeving aan te kondigen. En dat terwijl de Wwz zelf al met ongekende snelheid door de Tweede en Eerste Kamer werd geloodst.
De redactie van Tijdschrift Recht en Arbeid heeft in de WAB aanleiding gezien om de belangrijkste onderdelen daaruit kritisch te bespreken en daaraan een vrij toegankelijk themanummer te wijden.

 

Leest u hier de bijdragen!